ایـــنــجـــــــا پــــــرنــــــــده ای لانـــــــــه کـــــــــــرده

تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــمانـــــــد ســـــالــــهـــــــــا

زشت و زیبا

همیشه زشتی ها عریان و

                               زیباییست، پنهان

زیبایی را عریان باید و

                                زشتی را پنهان 

+   مـــحــــمــــــد ; ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/۱۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir