ایـــنــجـــــــا پــــــرنــــــــده ای لانـــــــــه کـــــــــــرده

تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــمانـــــــد ســـــالــــهـــــــــا

بخواب جوانه ی زیبا ، بخواب...

شاید جایی دیگر

جایی بهتر...

آنجا که شاپرکی نیست در آروزی پروانه...

آنجا که رهگزران بیدارند ...

جایی که عشق است بهای هر کس

و مردی در انتظار مرگ نیست...

آرزو دارم جهانی ، که خدایش در این نزدیکی است

زندگی خنده ی تلخی نباشد به کنار هر زوج

و فردی نماند به کنار هر جمع...

مردن آروز دارم و زیستن به جهانی که در آن

مردی است ، نشان هر مرد

نه مردی کنار هر زن...

بخواب جوانه ی زیبا

بخواب که زمان روییدن نیست

زمستان نزدیک است و بهار 

                                    در خواب تو زنده می ماند ...

+   مـــحــــمــــــد ; ۳:٢۳ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳۸۸/٢/۱۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir