ایـــنــجـــــــا پــــــرنــــــــده ای لانـــــــــه کـــــــــــرده

تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــمانـــــــد ســـــالــــهـــــــــا

به یاد استاد شهريار

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند    

                                 در شگفتم من٬نمی پاشد زهم دنیا چرا

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین       

                                 خاموشی شرط وفاداری بود ٬غوغا چرا

+   مـــحــــمــــــد ; ٤:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٥/٥/٢٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir