ایـــنــجـــــــا پــــــرنــــــــده ای لانـــــــــه کـــــــــــرده

تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــمانـــــــد ســـــالــــهـــــــــا

بی دليل...

شکست عهدمن وگفت هرچه بودگذشت  

                                       به گریه گفتمش آری،ولی چه زودگذشت

+   مـــحــــمــــــد ; ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir