ایـــنــجـــــــا پــــــرنــــــــده ای لانـــــــــه کـــــــــــرده

تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــمانـــــــد ســـــالــــهـــــــــا

اشتباه

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

                                      ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا

                                     گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم!

+   مـــحــــمــــــد ; ٥:٢۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٥/٦/۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir