ایـــنــجـــــــا پــــــرنــــــــده ای لانـــــــــه کـــــــــــرده

تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــمانـــــــد ســـــالــــهـــــــــا

سالگرد تنها شدن

دلم را بــســـوزان

حـرفی نـیـسـت .

اما هــرگز نـــگــو ،

که فردایی نیست !

امروز چهارشنبه

سالگرد من و توست .

آسمانم تیره تر شده

و دلم خسته است

                        از بی کسی .

به کودکی می مانم

که از تنهایی اولین روز مدرسه

هراسان است .

بانوی من ،

سخت است ... ،  

زیرا نمی خوانی .

تلخ است ... ،

زانکه نمی بینی ٬ من ... ،

                                     هـــنــوز هـــستــم !

می نویسم ،

تا نمیرد یادت ،

تا نخشکد اشکم ،

             تا ببینی دردم .

چون هنوز

            فـــردایــی هـــســـت و من نیز ،

هـــــســتــــم !

به چشمانت قسم

    که از فردا ،

گریزی نیست .

+   مـــحــــمــــــد ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۳٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir