ایـــنــجـــــــا پــــــرنــــــــده ای لانـــــــــه کـــــــــــرده

تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــمانـــــــد ســـــالــــهـــــــــا

بی تابی

بی تابی من          زهر نگاه توست                   آنگاه که بدرودت ، بوی از دیدار دوباره ای نداشت ... کاش می دانستی که می دانم                کاش ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 36 بازدید

خاطره سرد است برادر

زیر مطلب مذکور بنویسید ما نخواندیم و رفتیم اما          بدان که گه گاه                     مجال بازگشتی نیست... پس بخوان به نام او که دوستش داری ببین             سیر ببین که ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 20 بازدید

صبح سیاه

چه بگویم...؟       جمله ای؟!               حرفی؟!                   کلمه ای؟!                         هیچ ... زیرا من در حسرت آشناییم... آشنایی یعنی سلام                              کلمه                                 حرف                                     اشاره                                        و حتی سکوت... آشنایی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 17 بازدید

بخواب جوانه ی زیبا ، بخواب...

شاید جایی دیگر جایی بهتر... آنجا که شاپرکی نیست در آروزی پروانه... آنجا که رهگزران بیدارند ... جایی که عشق است بهای هر کس و ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 22 بازدید

سلام

سلام واژه است و عشق ،      معنا ... پس ، سلام... +++++++++++++++++++++++++++++++++ امان ازغصه های دیروز امان از وحشت فردا ..... امروز ، جمعه ، بعد روزها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
10 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
11 پست
خرداد 87
9 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
16 پست
آبان 86
13 پست
مهر 86
27 پست
شهریور 86
15 پست
مرداد 86
18 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
10 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
12 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
9 پست
مهر 85
23 پست
شهریور 85
38 پست
مرداد 85
62 پست
شعر
16 پست
درد
14 پست
خدا
4 پست
داستان
19 پست
ساعت_سکوت
18 پست