خالی از تفکر

آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

                                    یاران چه چاره سازم با این دل رمید ه

منو سرزنش نکنید . همونطور که محمود عزیزم می گه " عاشقی دل می خواد نه دلیل ! "

بسه هر چی روزگار منو سرزنش کرد . بسه هرچی منعم کردید . بسه هر چی بی خوابی کشیدم .

به قول حافظ :

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود

                                    ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

آره عزیز ، درد دل نیست . غم دله .

می خواستم همیشه کنارم باشه . اما نشد .

خدایا داد من بستان از او ای شحنه مجلس

                                    که می با دیگران خوردست و با من سرگران دارد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید