تکه ای از نمايش نامه من و آينه ( نوشته ی خودم)

دختری که من عاشقش می شم .

باید قد بلند داشته باشه ٬ چشم و ابروی مشکی و یه عالمه خوشگل باشه.

نه احمق جوون .

تو نمی تونی برای معشوقت شرط بزاری

تو فقط می تونی عاشقش باشی .

/ 1 نظر / 12 بازدید
منوچی

مرسی از اينکه به وبلاگم سرزدی خوشحالم کردی از همه بهتر اينکه نظر خوبت را خواندم می خواهم بگويم من از اينکه همه چيز را يکباره بيان کنم در هراسم به هر حال اگر دوباره سربزنی برای تو مطلبی نوشتم ...وای از عاشقی عشق مرا سوزاند و خاکستر کرد عشق ناگهانی که مرا به خود آورد هيجان بخشيد و آخر سر در ماتم خود گذاشت و رفت هنوز نمی دانم چه شکلی بود چطور آمد و چطور رفت داستان اين عشق را بعدا می نويسم فعلا که هر چه می نويسم به دليل نادانی سوخت می شود مثل امروز فروزان