اسمت چيه حاضر جواب؟

هزار نکته باريکتر ز مو اينجاست

                                   نه هر که سر بتراشد قلندری داند

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

                                   که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید