کاش

کاش می فهمیدم ، این لحظه هایی که من میکشم، برای بعضی دیگه که می دونن چطور ازش لذت ببرن .چه ارزشی داره ...

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
آسمون

دوستی می‌خواهـم : نابـیـنا ! کـه خــط بـریـل بـدانــد و فصل به فصل تـنـم را بخوانــد ... دستـش را بگیـرم بازو بـه بازو چشمش شــوم و عـصایــــش دنـیا را برایـش تـعریف ‌کـنـــم و تمام زشتی‌ها‌ی جهــان را برای او از قـلــم بـیـنــــدازم ...