عجب بابا

چند وقتی بود که بد جوری نگران قبض تلفن بودم، چون می دونستم خیلی زیاد با تلفن صحبت کردم  .

بعد پیش خودم فکر کردم چطوریه که من نگران قبض تلفنم هستم ، اما از بهایی که به خاطر اعمالم باید پرداخت کنم هیچ واهمه ای ندارم !!!

/ 0 نظر / 2 بازدید