سلام .

۶ پست زیر به خاطر بی حوصلگی خودم و بعضی مسائل٬  از آرشیو خودم کش رفتم .

خوش باشید .

/ 6 نظر / 7 بازدید
ُفروزان (منوچی)

سلام عزيزم خوبی نبينم که ناراحت باشی حال بابات چطوره برای شما که اين قدر ناراحتی خيلی نگرانم اميدوارم هر چه زودتر رفع غم و ناراحتی بشه من به روزم خواستی بيا

سميه

ديوانگي ست که اگر دوستي دلت را شکست از همه گريزان باشي.، اين ديوانگيست که اگر غريبه ايي خيانت کرد به هيچ کس اعتماد نکني.، واين ديوانگي ست که اگر تو معني محبت را نفهميدي همه را به خاطر تو محکوم کنم

سميه

بعضي عشقها مثل حضرت نوح اند. فقط از ترس طوفان ميان طرف تو _ بعضي عشقها مثل حضرت آدم اند. فقط خاصيتشون اينه که اولينه _ بعضي عشقها مثل حضرت ابراهيم اند. بايد توشون همه چيتو قرباني کني _ بعضي عقشها مثل حضرت مسيح اند. آخرش آدم رو به صليب مي کشند _ بعضي عشقها مثل حضرت موسا اند. يه خورده که دور بشي جات رو يه گوساله پر مي کنه.........

ُفروزان (منوچی)

سلام جواب ميلتو دادم ببين رسيده و بهم خبر بده آخه فکر کنم که ميلم خرابه ممنونم