يادگاری از يک دوست

دل من دیر زمانیست که می پندارد :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

« دوستی » نیز گلی است :

مثل نیلوفر وناز

ساقۀ ترد ظریفی دارد .

بی گمان سنگدل است  آنکه روا می دارد .

                                    جان این ساقۀ نازک را

                 -  دانسته -

                            بیازارد !

/ 0 نظر / 2 بازدید