فرياد...

یاران من بیایید

فریاد دل برارید

                       تا آفتاب عشاق

                                              بار دگر درآید

                       

/ 0 نظر / 2 بازدید