به یاد استاد فريدون مشيري

شود آیا که من آن چهرۀ زیبات ببوسم

                                    خـرمن نـور شـوم تـا بـرو بـالات بـبوسم

چنگ ناهید شوم نغمه گر بزم تو گردم

                                    نفـس صبح شوم زلـف سـمن سات ببوسم

عرق شـرم شـوم روی دلارات بـبوسم

                                    سـرمه نــار شـوم نرگس شـهلات ببوسم

عطش مستی و وسواس گنه کردم و هردم

                                    با وجود تـو بـیـامـیزم و اعـضـات ببوسم

هوس عشق شوم ، ره بدل بزم تو یابم

                                    خـندۀ مـهـر شوم ، سـاغر لـبهات ببوسم

رخ خورشید فـلک ذرۀ بی قدر ببوسد

                                    پس تو رسوا نشوی گر من رسوات ببوسم

کاشکی مست ، شبی دربرمن بی خبرافتی

                                    تا بکام دل آشـفته ســراپـات بـبـوسـم

/ 0 نظر / 3 بازدید