برای بارانکم...

بی تو ای صدای وحشی باران

جنگل نیز صفایی ندارد

آسمان روی طراوت را نخواهد دید

و آهوان زخمی این دیار،  در سکوت ،

                                                می میرند...

توای همه زیبایی

تو ای همه شیدایی

بارشت را از من دریغ مکن ، بگذار تا دوباره زیر رگبار نگاهت جوان شوم.

بر من ببار باران ، بر من ببار تا درخت نورستهء عشقت که درون خونم ریشه دوانده تنومند گردد.

من از صدای تو به مستی رسیدم .

باده تویی ، عشق تویی ، مذهب کفار تویی

مست منم ، کور منم ، عاشق آزرده منم ، کافر کفار منم .

تو شکوه زندگی من ، آغاز پایان تمام رویاهای یک عاشق ، جلوه ای از جلال خداوندی ،

تو معجزه ای دیگر هستی .

برای من همین بس که عاشق تو ، یکی از خواهان تو باشم .

ناچیز ترین چیز برای تو ،جان من و با ارزش ترین چیز برای من دیدارتو ، لبخند شیرین توست .

خدای را شکر که چون تویی را به من داد .

                                                                        15/2/83

/ 0 نظر / 14 بازدید