هوشنگ ابتهاج (سایه)

در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند

                        به دشـت پر ملال ما پـرنده پر نمی زند

دل خــراب من دگر خــراب تر نـمی شود

                        که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند

/ 0 نظر / 3 بازدید