همسو با نسیم

رویایی بساز که در آن

من و تو

همراهِ هزاران یار سپید جامه ،

همسو با نسیم ،

می رویم تا یگانگیه عشق .

و نیست همراهمان

جز لبخند

و شوق رفتن و رسیدن ،

هر یک یاری در کنار

                        و پیمانی تا به ابد ، پایدار ......

/ 10 نظر / 10 بازدید
منا

پیمانی تا ابد پایدار ...

سمیه

مثل ستاره در سایه سار صبح پا به پای رفتن و نرفتنم مثل ابر که میل بارش دارد مثل گل که تشنه ی عطرافشانی است ما رها شده ایم که این خود اتفاق است این لحظه ی سرزدن از خویش... سلام نوشته هاتون جالب و زیبا هستند. ممنون که سر زدید. ببخشید این قدر دیر اومدم. سبز باشید مثل بهار[لبخند]

دریا

سلام عزیزم اول تولدت مبارک دوم دیدی گفتم می شناسمت حالا از کجاش و نمی دونم اگه این عکس خودته فکر کنم تو هم منو بشناسی راستی شعر پست قبلیتو خیلی دوست دارم البته نصفه نوشتیا اگه بقیه شو می خوای بگو تا بهت بدم فعلا [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل]

رسول عزیزی

سلام عزیزیم و بی وفا کجایی؟ نمی گی یکی هست که به صحبت کردن باهات نیاز داره؟ حرفای تو رو اینجا میشنوم پس حرف من چی؟؟؟پارسال دوست و امسال هیچ!!!!!حاجی.........ا[شوخی]

ساناز

واقعا عجیبه که نمی نویسی. یه چیزی بنویس.بریز بیرون فکرتو.انقدر تو خودت نباش.کم کم دارم نگران میشم[ناراحت][سوال]

دریا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دریا

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان]

دریا

[عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک]

مهرنوش

سلام. چه خوب است سفری که همرهان همسو باشند و مقصد یگانه [گل][گل][گل] زیبا بود.