زشت و زیبا

همیشه زشتی ها عریان و

                               زیباییست، پنهان

زیبایی را عریان باید و

                                زشتی را پنهان 

/ 8 نظر / 3 بازدید
سميه

حال میخواهم زندگیم را با رنگ سیاه بنویسم با خط دل بنگارم و با کلام عشق آغاز کنم که شاید اینبار در این جاده ی تاریک سیاه بتوانم تنها با نور عشق زندگی کنم......

فرشته

ریبایی ها که عریان میشود زشتی ها رنگ زیبایش را عوض میکنند. زشتی تحمل تجلی زیبایی را ندارد[لبخند][گل]

فروزان

سلام محمد خوب و نازنین لغات هستند که زشتی را به عریانی نمایش می دهند زیبایی خود لغتی است تکراری زیباییرا در قلبها جستجو باید کرد آیا می یابی؟ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

دریا

سلام خبری از ما نمی گیری بی وفا چرا نمیای وبم؟ ... حقیقت و دروغ با هم لب دریا رفتند دروغ از حقیقت خواست به آب بزند حقیقت قبول کرد لباسش را در آورد و تن به اب داد در این لحظه دروغ لباسهای حقیقت را به تن کرد و رفت و حقیقت عریان ماند به خاطر همینه که حقیقت برامون زشت و تلخ شده و دلخوش به ظاهر فریبنده دروغ کردیم !! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ]

زهرا

زیبایی را عریان باید و زشتی را "حذف"... زشتی حتی پنهانش هم "زشت" است.