نامه ای از يک دوست

عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست

عشق آنست که برای دیگری چتری شوی 

و او هیچ وقت نداند که چرا خیس نشد !

این متن زیبا رو کسی برام فرستاده که خیلی خیلی می خوامش .

/ 0 نظر / 3 بازدید