نگاه

نگاه کردن را دوست دارم

زیرا یافتن هر نشانه

مانند تولد دوباره است

/ 2 نظر / 7 بازدید
فروزان

نگاهی را دوست دارم که در پس پرده پندار بروید نفسش نگاه والا نگاه عاشق نگاهی که در آن خیرگیهای دلم را بتوان با نظری تنهادید[گل][هورا][خداحافظ]

فرشته

قشنگ بود...دیگه میدونم نوشته های خودتونه[گل] منم شما رو لینک کنم آیا؟!