فروخته شد

دلم را فروختم

به قیمت یک نگاه

مهم نیست .

دل من که دل نبود . سرش کلاه رفت >‌ارزش نگاه او بیشتر بود .مژه

/ 2 نظر / 12 بازدید
آمِد

اي منتهاي طاقت يك نسل پرشكوه ايوب هم زصبر برايت رقيب نيست ايوب هيچ ، پيش تو از روي بندگي گر صبر هم به خاك بيفتد عجيب نيست

تبسم

دل را به یک نگاه؟ کدام ماندگار تر است؟