۲۵ شهریور ۱۳۸۵

به نگارم گفتم :

بـــمـــــان ،...

اما رفت ...

ساده است ،

می بینی !

و من 

لب بسته  ،

          فریاد زدم :

                             آهــــــــــای مــــــــردم ...

                                      عـشـق را گـدایـی نـکـنـیـد !!!

/ 4 نظر / 8 بازدید
ُفروزان (منوچی)

سلام محمد جان دلم به حال غمهايت می سوزد نمی دانم چرا من با سايت تو الفتی دارم که نمی توانم فراموشش کنم هر روز سر می زنم اميدوارم دلت با أتش عشقی گرم شود که بزرگترين طوفانها هم نتوانند خاموشش کنند برای بدرت هم دعا می کنم دوست دارم زودتر هر چه می خواهی همان شود

ميثم کربلائی

رفيق خوبم اميدوارم حال و حوصله بهتری پيدا کنی و مثه قبلهابهتربنويسی.موفقباشی عزيز