از خودم ... چندميش رو نمی دونم

شرافت ، وجدان ، عصمت ، عفاف ، پاکدامنی

همه و همه ، مثل دست و پا و قلب و چشمهای تو هستن .

اگه از دست دادی ، هر چی که جاش بزاری ، مصنوعیه !

پس قبل از اینکه از بین برن ، مراقبشون باش ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
ُفروزان (منوچی)

سلام اول ازهمه اينکه چطوری و اين حرفها دوما من با تو موافقم بايد بگم که درست گفتی شرافت درستی و راستی همگی چيزهايی هستند که از دست دادنشون درد آور و غير قابل جبران است موفق باشی