۶ مهر ۱۳۸۵

به آسمان بنگر...
                    در آن دور ٬

                                 تکه ابری پیداست .
                    شايد ٬

                                 نويد بارش فرداست !

/ 0 نظر / 6 بازدید