سوء تفاهم

کاش شقایق نمی رفت به این زودی ها...

نه خانوم تارا . این جواب من نیست . این یک عصبانیت کوره . اصلا منظور من ایشون نبوده .

 اون نمی خواد جواب بده . این منم که باید جواب خودمو پیدا کنم .

/ 0 نظر / 2 بازدید