پناهنده

چه کسی گفته زندگی زیباست ؟!

آری زیباست !

به زیبایی مرگ سخن در طلاتم امواج خفقان اجباری !

و سکوتی ممتد ،

            بزرگترین اعتراض به والاترین مقام پرستش هفت آسمان .

خداوندا پنهان می جویم از خود ، اما

                                     نمی یابم !

                                                اما بی شک می توانم ،

                                                                        گریستن !

/ 1 نظر / 2 بازدید
سارا

سلام ممنون،نه برای ساختن و استفاده از قالب هاست؟؟؟؟؟؟؟؟