داستان زهرا(ساعت سکوت .. نوشته زهرا)

زهرا دوست عزیز و قدیمی لطف کردن و داستان منو به شیوه خودشون ادامه دادن . همیشه از اینکه فکرمو می خونه ازش می ترسم !!

اما زود قضاوت نکن .

به هر حال چون به طرز خارق العاده ای به ذهنیت من نزدیک بود براتون می نویسم و در فرصتی دیگه داستان خودمو می نویسم .

پسرک بی قرار بود ... ترس کودکانه ای در چشمانش برق می زد ... مرد جوان هنوز در بهت بود و با خود فکر می کرد این نگاه چفدر برایش آشناست همان چشمان میشی رنگ دختر-همان چشمانی که او را-زندگی اش را به این کلبه کشانده بود-جایی که حس می کرد می تواند از آن نگاه غریب در امان باشد... دختر برگشت ... -آخرم بچه رو بیدار کردی؟!  مادرانه کودکش را در آغوش کشید -پسرک حسرت خورد....
هنوز داشت نگاه می کرد ... به دختر به کودک ... به هر دو! -اوووووه! چیه؟ تو که به خیال خودت خوب منو شناختی ... حق نداشتم بهت سر بزنم؟اونم بی خبر؟!
-بریم تو-اینجا سرده... نگاه ملتمسانه ای به دختر کرد ... می دیش تو بغلم؟؟؟؟
دختر لبخند زد و دل پسرک دوباره لرزید بچه رو به طرفش گرفت و گفت:هنوزم عوض نشدی...
-اینو یه بار دیگه ام گفتی
-میدونم...بریم....
.
..
.
.
.
.
به ذهنم اومد-ادامش دادم-ببخشید.

/ 3 نظر / 6 بازدید
جواد

سلام ممنون از حضور سبزت.[گل]

جواد

راستی من داستان خیلی دوست دارم حتمآ ادامه بده[چشمک]

دریا

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام نفس و داشتی؟ بابا این چیزا چیه می نویسی؟ مگه مریم هنوزم هست؟ یا تو هم دچار توهم زدگی شدی بمیرم برا دل خونت [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] حالا بی خیال ممنون که هر از گاهی یاد منم میفتی[لبخند][لبخند][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] یه چیز بی ربط: [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][شیطان][شیطان][شیطان][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][خنده]