۱۳ مهر ۱۳۸۵

قصۀ ما ،

بر خلاف همیشه ،

از پایان ،

آغاز شد !

هردوی ما ،

آخر قصه را

خوب می دانستیم ،

و یک نفس به جنگ سرنوشت از پیش نوشته ، رفتیم !

افسوس که در این جنگ بی سرانجام     

مـــن بـــی تــو و

تــو بــی مـــن  ،  بودیم !

/ 0 نظر / 6 بازدید