من می خواهم

من گریه می خواهم .

من گریه ی دخترک ساده ، دخترک زود باور که در ظلمات شب به دنبال پناهی می گردد، می خواهم .

دخترکی که بی خبر از حقیقت پنهان و نهان گرگ صفتان  پای در عالم واقعیت پوچ می گذارد .

من گریه عاشقی می خواهم که تنها در کوچه های پر نور خاطراتش ،

در کنار جوی اشکش ،

در تنهایی و سکوت ،

                                                                                                بوسۀ عاشقانه می گیرد .

من گریه مادری می خواهم که پای کودکش را می فشارد تا از فشار حلقه دار بر گردنش بکاهد .

من عطر خون شقایق زیر چنگال داس می خواهم .

من نهیب فریاد زیر شلاق می خواهم .

من گریه لیلی بر سر مزار مجنون ،

 من داغ نفرت بر صورت عشق ،

بال شکستۀ پروانه ،

تن سوخته نخل های بی سر

من آب از سراب محبت تو میخواهم .

من باغچه ای با تمام یاس های از سرما کبود ،

لاله غلتیده در خون

شقایق بنشسته با داغ ،

پیچک پیچیده بر خویش ،

در طرف دیگر شهر ساخته ام

و به دورش حصاری از محبت کشیده ام .

/ 1 نظر / 5 بازدید