عذرخواهي

سلام به همه !

متاسفانه وقت نکردم به قولی که دادم عمل کنم . می بخشید .

و سلام خانوم یا آقای پروانه!

متشکرم که هر بار پیام می زاری .ولی بعضی چیزا رو نمیشه برای همه نوشت . اگه واقعا می خوای بدونی برام ایمیل بزن تا فقط خودت مطلع بشی .

در ضمن پیامتو فارسی بزار .من از انگلیسی خوش نمی یاد . نا سلامتی ما ایرانی هستیم .

/ 0 نظر / 2 بازدید