بازی سرنوشت ۱ ( قصه ی زندگی من)

ساعت حدود هشت صبح بود . خواب و بیدار از جا پریدم .

آه... خدایا !  بازم  خواب موندم .

رفتم سر یخچال ... . پر از خالی ...!!

دویدم سر کمد لباس

کدومو بپوشم ...؟

اَه ، این که اتو نداره ...

 ول کن بابا ، کی نیگا تو می کنه . بپوش بره ...

به طرف در که دویدم که یه دفعه یادم افتاد . موهام ...!!!

ای خدا ...

سریع پریدم شونه کردم و یه من ژل ریختم روشو مثل گوسفند از خونه پریدم بیرون . درو که بستم تازه سردم شد !!

برم بالا ...؟!!

نه بابا دیره . گمشو برو دیر شد .

رسیدم سر میدون ، ای ول ... سرویسم که  رفته . خدا بده برکت... دربستی !

خالاصه ساعت نه و پانزده دقیقه رسیدم دانشگاه  ، حالا بگرد کلاسو پیدا کن .آهان  ایناها ...

زرشک ... ! استاد و نیگا ،  مرتیکه جفنگ  ...،  احمق بی شعور شلیته پوشیده ..!

ماسکشو نیگا ...انگار اومده آزمایش خون بگیره ..!!

حالا برم . یا که نرم ...

یهو  گـــــرووم . یکی زد پشتم .

شاکی برگشتم ..

ای خــــدا،  این دیگه از کجا پیداش شد ..

- عمو فرهادمو عشقه ، کجایی بابا ، تحویل بگیر ..!

- نوکرتم... ، سلام ، خوبی تو ؟

- چاکریم ... عمو فرهاد ، چه خبرا  ...، راستی آمار این دختره رو گرفتی ؟!!

- آره ، آره پرسیدم اسمشو ... کدوم بود ؟!!

شانس بد ،  ساعت نه و سی استاد آنتراک داد . همون موقع همه مثل ... اومدن بیرون و  ..

- اوناها ، اونی که پالتو طوسی پوشیده ...

- بابا با دست نشوده ، ضایع بازی در نیار... ، کدومو می گی ...؟!!

و ای کاش هیچ وقت .... هیچ وقت ... به پشت سرم نگاه نمی کردم و هرگز باهاش چشم تو چشم نمی شدم ......!!

/ 9 نظر / 10 بازدید
مريم پاييزی

سلامممممممممممممممممممممممممممممم ممنون که اومدی

گلرخ

تا کی در انتظار قیامت باید نشست برخیز تا هزاران قیامت به پا کنیم زندگی همینه.یه وقت برمیگردی پشت سرت رو نگاه کنی که ببینی چقـــــــــــــــــــــــــدر راه اومدی یه باره می بینی ای وااااااااااای .........

محمد

زيبا بود آق محمد زيبا بود...

مريم پاييزی

البته يکم که پيش ميری مبينی بله چقدر تعريف کردم از دخترا چيکارکنم دخترم ديگه مرسی که اومدی

دنيل

سلام به همه اگه با اقشاگري حال مي كنين بيان!!! www.eghma_ghalamro.persianblog.ir

مريم

آمدن، عاشق شدن، رفتن، به يک افسانه پيوستن! چيست جز اين سرنوشتی ،ابتدا وانتهايت را؟ عشق چيزی نيست جز بارانی ازغم پشت يک لبخند....

سارا

منم مثل تو دارم می میرم کاش منم هیچ وقت جواب مثبت به او را نداده بودم دلم می گیره وقتی می فهمم کسی هم مثل من عاشق است دوست دارم با هم در دل کنیم به امید آن روز