دنيای من

این جا سرزمین رویای من است .

دنیای خاطره های کودکی ساده دل که به دنبال هم بازی هایش در کوچه های تاریک خاطراتش می دود و میگرید

کجا رفتند آن ساده های زود باور .

آن شکوفه ها که نشکفته پرپر شدند . آنان که ندانستند به کدام سو می روند . آنان که ندانستند به کدام دام افتاده اند .

آشناست این کلمات ، اما من تکرارشان را دوست دارم .

دوست دارم دنیایی بسازم که می خواهم ، نه قصر بلور زیر پا فرش غرور و نه حصرت حور !

من دنیای قلبم را می خواهم .دنیای که شما آن را خراب کردید اما من آن را دوباره درون قلبم بر پا کردم .

من عشقم ، دوستانم ، خدایم را درون قلبم پنهان کردم که دست هیچ کس به آن نرسد .

/ 0 نظر / 2 بازدید