مرا عجز و تو را بیداد دادند

به هر کس آنچه باید داد دادند

گران کردند گوش گل پس آنگاه

به بـلبـــل فرصت فریاد دادند

/ 10 نظر / 10 بازدید
ُفروزان (منوچی)

بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش

شيما

...... چی بنويسم؟... می گذره ... من گذشتم تو هم بگذر... از اومدنت توی وبم خوشحال می شم.

خرمگس خرفت

کر کردند گوش ما را کرررررررررررررررررررر کر کر کر کر کر کر کر و گوش بلبل و....................

ايمان راستين

شنيدم در مورد بچه های هنر صحبت فرموده بودين در اون حدی که شما فرمودينم نيستن

شهرزاد

انقدر حسته و دل گرفته ام که توان نوشتنم نيست ! اين شعرتون از کی بود!؟

هيچکس

درسته اگه دل منم تحمل اين همه سختی نداشت تمام سختی ها برای دل من نبود

نظرکرده

سلام شعرتون خيلی قشنگ بود اومدم هم يه سری بزنم هم بگم ما بروز شديم

شبنم

خیلی خیلی با معنا و قشنگ بود ... گران کردند گوش دوست پس انگاه به عاشق فرصت فریاد دادند . . . گران کردند گوش دوست ... گران کردند گوش دوست ... . . . خدا به هر کسی هرچیزی دلم میخواد بده همه چی دست اونه ربطی به شبنم و ادمای دیگه هم نداره

Teyyeb

سلام واقعا قشنگ بود به من سر بزن