چه کسی گفته ؟

من به دنبال کسی می گردم

که نگاهش آبــیست

و دلـش داغ شــقایق دارد

نفسش می گیرد

هر که از ابر غمی سر به گریبان باشد

من به دنبال کسی می گردم

در کتاب هستی

شعر بیداری انسان باشد

در بــــه در

   خــسـته         

به دنبال تو می گردم           ای عــشـــــق

چون به برگی که خزانش زده تیغ

 تسلیت می گویی

به بهاری شدن یک غنچه

 تهنیت می گویی

تومــرا می فــهــمی

ای تو نزدیک تر از من به من از پیرهنم

ای زلال آبی

تو مرا دریابی

هر چه من باید در من شکنم

/ 0 نظر / 5 بازدید