اشتباه

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

                                      ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا

                                     گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم!

/ 0 نظر / 2 بازدید