سلام

سلام واژه است و عشق ،     

معنا ...

پس ،

سلام...

+++++++++++++++++++++++++++++++++

امان ازغصه های دیروز

امان از وحشت فردا .....

امروز ، جمعه ،

بعد روزها ، با کوله باری پر از کلمه و دهانی سرشار از سکوت ، راهی شهر سخن شدم .

اما در شهر آشنایان ، هیچ آشنا نیافتم ...

شاید خواب کوتاه من ، غریبه کرده است مرا ، با دیار یاران ...

پس ، سرخورده و غمگین ،

کوله بارم رابه  زیر سایه چناری سنگین از خواب زمستان ، رها کردم ،

 تا بهار که به بیداریش می آید

بیابد کوله بار پر ز پوچی کلمات مرا ...

و بخواند و بداند که من نیز ...

                                    عاشقم ...

/ 1 نظر / 20 بازدید