تنهايی مهتاب

راستی غم دل یعنی چه ؟

و چیست در آنسوی نگاه خسته ی شب بو ها ؟

که آسمان تیره ی شب را ،

بر قدرت خورشید ،

فزون می دانند ؟!!

راستی در دل کوچک گلبرگت چیست ،

که از آفتاب چنین دل گیری ؟!!

در هراس از چه هستی ای گل ؟

که شب هنگام برون می آیی ؟

و شاید این ها همه

از غم تنهایی مهتاب است ؟!!

/ 1 نظر / 8 بازدید