دوستانه...

من تورو تا بی نهایت می پرستیدم

ولی هرگز نفهمیدی

التماست کردمو در خود شکستم غرورمو

بازم نفهمیدی

عاشق نبودی تا که بفهمی دردمو ، احساسمو

هرگز نخواستی که ببینی ناله های قلبمو

به قول دوست عزیزم سمیه ،

اگه یه روز قلب کسی رو شکستی یه میخ رو دیوار بکوب ، اگه یه روز دلشو به دست اوردی میخو از دیوار در بیار، ولی چه فایده که جای میخ روی دیوار میمونه !!

/ 1 نظر / 4 بازدید
سميه

من احساس بودن وزيستن را سالهاست كه مي دانم ....من زندگي را نه به خاطرزنده بودن بلكه براي زندگي دادن دوست دارم.....زندكي جاده اي بيش نيست..ومنو تو مسافر.....من سفر را بخاطر مقصدش دوست دارم