دوستت دارم

            به اندازۀ امتداد ممتد خطوط مبهم خاطره ها !

/ 2 نظر / 3 بازدید
يک تفريشی دم بخت

برو فکر نون باش خربزه ابببببببببببببببببب به پسر خوب تفريشی

نازی

چه جمله فکر اندازی!!! خيلی زيبا بود. از خودت گفتی؟؟؟