گاهی

گاهی ،

در چشم تو ،

آسمان پیداست ،

من دیده ام ٬ بسیار !

/ 2 نظر / 3 بازدید
نازی

آسمان!!!! می دونی ياد چی افتادم؟؟؟ يعنی ياد چه جمله ای؟ آسمان را طلب کن! همه از آن اوست! پيروزباشی. راستی آخرين شعرت هم عالی بود

سارا

و من در چشمان او زندگی را میبینم و او در چشمان من زندگی را میبیند ماه در اوج آسمان میرود.....