داستانک...

- سلام

- سلام ٬ چرا اینقدر زود اومدی ؟

- زود اومدم که بیشتر با هم باشیم

- پس من خیلی دیر اومدم  ٬ منو ببخش

/ 1 نظر / 4 بازدید
ژاله

طاقت پروانه را خواهی سرود، اما شمع ، زیرکانه تر می میرد . گریستن جرم نیست آدمی همواره در مصیبت آزاد است